Material gràfic per Autoscola Sant Joan, de Matadepera.