Skip to main content

L’energia que ens renova!

dTermica és una empresa centrada en la instal·lació de sistemes d’energies renovables utilitzant l’Aerotèrmia, Geotèrmia, Energia Solar i Biomassa, per optimitzar els costos energètics i l’eficiència del consum de l’energia. Així contribuïm a la sostenibilitat del nostre medi ambient.

Les energies renovables aporten nombrosos beneficis al medi ambient i a llarg termini també a la nostra butxaca. El futur són les habitatges autosuficients, per tant, és hora d’apostar per aquests tipus d’energies.

Totes i cadascuna d’aquestes solucions utilitzen una energia neta i inesgotable. Emeten CO2 neutre, ja que prové de combustible natural que es regenera. L’extracció de biomassa forestal ajuda a la neteja de les muntanyes (prevenint incendis) i l’ús dels residus de les indústries, ja que fa servir residus forestals o restes d’indústries fustes. A més, la biomassa suposa a més una font d’ocupació a l’àmbit rural i és respectuosa amb el medi ambient.

Aerotèrmia

Extraient l’energia ambiental continguda a l’aire mitjançant un cicle termodinàmic.

Geotèrmia

Utilitzan l’energia calorífica que s’emmagatzema en el subsol de la terra.

Projecte

Landing Page dTermica.com.

Anunciant

dTermica

Què és el hem fet?

Branding, disseny de UI / UX, disseny web responsable i xarxes socials.

Solar

Aprofiten el sol com a font d’energia tecnològica fotovoltaica i termosolar.

Biomassa

Utilitzant la massa forestal com amatèria orgànica susceptible de ser utilitzada com a font denergia.

Aprofita així els poderosos beneficis de les energies renovables!

Ens preparem pel futur. Treballa en interfícies d’usuari, creant entorns en pantalla que siguin fàcils d’utilitzar, atractius i interessants. Com a resultat, aquestes interfícies poden ajudar a promoure una visió més positiva de les marques, els productes i els serveis.