Skip to main content

Què és un subdomini?

Un subdomini és simplement un domini etiquetat en un domini ja existent. Vegem un exemple amb el cas de FIAC, un dels nostres treballs més recents en aquest camp.

Partint de la seva pàgina web principal (fiac.cat) hem creat els subdominis activeenglish.fiac.cat i planetjunior.fiac.cat. Així doncs, queda clar que Active English i Planet Junior són els noms dels subdominis, mentre que FIAC continúa sent el domini principal.

Ara bé, no hem de confondre el terme subdomini amb subdirectori. Un subdirectori no deixa de ser una carpeta dins d’un domini, per exemple fiac.cat/activeenglish.

Per tant, un subdomini és un lloc web completament diferent al domini principal. Això suposa, per exemple, que tot el que instal·lem en el nostre subdomini no tindrà cap impacte en el web principal.

Així mateix, és important saber que els motors de cerca consideren els subdominis com diferents llocs i els indexen en forma separada.

Tot això ens permet millorar el nostre posicionament en els motors de cerca ja que, si utilitzem una paraula clau pel nom del subdomini, donarem més claredat sobre el concepte que volem transmetre.

Un bon exemple d’això seria el subdomini mail.google.com, que descriu exactament quin és el seu propòsit.

De fet, els subdominis no deixen de ser una eina per orientar als usuaris. A més a més, és important tenir en compte que un subdomini no perjudicarà mai la reputació o el potencial del nostre web principal. 

Projecte

Landing Page Active English, Planet Junior i Promocions FIAC.

Anunciant

FIAC Idiomes

Què és el hem fet?

Disseny de UI / UX, disseny web responsable.

Aprofita així els poderosos

beneficis dels subdominis!

Els motors de cerca no poden cavar prou profund per indexar i classificar totes les pàgines principals del lloc, però, pel fet que un subdomini es veu com un lloc diferent, s’indexarà de forma independent.